سیاست‌های چندگانۀ رژیم صهیونیستی در قبال روسیه (مطالعۀ موردی فروش سلاح به اوکراین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ارشد مطالعات منطقه‌ای و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران .ایران

2 دکتری جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 دانش آموخته دکترای مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

چکیده

روابط روسیه و رژیم صهیونیستی بر اساس متغیرهای متعددی برنامه‌ریزی شده است که اهمیت و حفظ آن برای رژیم صهیونیستی بسیار مهم و حیاتی است؛ با این حال، این رژیم سعی کرده با فروش تسلیحات نظامی به دولت‌های ضدروسیه، رفتار روسیه در غرب آسیا را تغییر دهد. بر اساس فرضیۀ این پژوهش، رژیم صهیونیستی در تلاش است تا با استفاده از فروش تسلیحات نظامی به کشورهای متخاصم ضدروسیه (اوکراین)، حضور روسیه را در محیط پیرامونی خود (منطقۀ شامات) کاهش دهد. در واقع، نویسندگان به دنبال بررسی این موضوع هستند که فروش تسلیحات پیشرفتۀ رژیم صهیونیستی به اوکراین در بازۀ زمانی حضور روسیه در غرب آسیا چه بخشی از روابط رژیم صهیونیستی و روسیه را به نمایش گذاشته شده است. رویکرد پاسخگویی به این پرسشْ تحلیلی ـ تبیینی است و گردآوری اطلاعات و داده‌ها از طریق کتابخانه‌ای، اسنادی و اینترنتی است. در مجموع، یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد سه عنصر کلیدی اقتصادی، نظامی و مهاجران روس‌تبار عامل وحدت‌بخش روابط این دو کنش‌گر محسوب می‌شود؛ اما از آنجا که به لحاظ سیاسی راهبردهای متفاوت دارند، رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند تا با استفاده از کمک‌های نظامی به کشورهای متخاصم روسیه، اثرات منفی حضور روسیه را در محیط پیرامونی خود کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


منابع
ایرنا (1393) سواستفاده صهیونیست ها از بحران اوکراین برای انتقال یهودیان این کشور به سرزمین های اشغالی، قابل دسترسی در:http://www7.irna.ir/fa/News/81436449/
بمان اقبالی زارچ، علی. (1395). استراتژی روسیه در عرصه بین‌المللی چیست؟. دیپلماسی ایرانی، قابل دسترسی در: http://irdiplomacy.ir/fa/news/1962677
خبرگزاری مشرق (1393) طرح رژیم اسرائیل برای سرنگونی گام به گام پوتین/ حزب «یهودی ستیز» اوکراینی چگونه با صهیونیست‌ها متحد شد؟
رئوتوف الکساندر (1389) تردید و تمایل‌ها در روابط روسیه و اسرائیل، ترجمه ایراس به نقل از کامرسنت، قابل دسترسی در:  http://www.bashgah.net/fa/content/show/91408
سعیدی راد، آرش و حلالخور، مهرداد. (1400). ایران ـ اوکراین در دوران بحران و تأثیر آن بر روابط با روسیه. سیاست و روابط بین الملل، 5(10)، 75-98.
عطار، سعید و سعیدی راد، آرش. (1397). آینده سوریه و فرصت‌ها و چالش‌های‌ آن برای جمهوری اسلامی ایران. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 8(28)، 147-165.
کولایی، الهه. (1381). توسعه روابط فدراسیون روسیه با شوروی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران. سیاست، 22(57)، 56-11.
References
Algemeiner. (2014). Israel Backs Off Ukraine Drone Deal, Fearing Russian Ire: Report (VIDEO)at: http://www.algemeiner.com/2014/09/16/israel-backs-off-ukraine-drone-deal-fearing-russian-ire-report-video/
Attar, S., & SaeediRad, A. (2018). Syria’s future and its opportunities and challenges for the Islamic Republic of Iran. Strategic Studies of public policy, 8(28), 147-165 [In Persian]
Bailey, M. (2014). A Strategic Alliance: An Exploration of Israeli-Russian Relations. Independent Study Project (ISP) Collection.
Ben-David C., Arkhipov, I. (2015). Russian Missile Sale to Iran Involves Unseen Deals With Israel, at: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-04/russian-missile-sale-to-iran-involves-unseen-deals-with-israel
Beman Iqbali Zarch, A. (2015). What is Russia's strategy in the international arena? Iranian Diplomacy, accessible at: http://irdiplomacy.ir/fa/news/1962677 [In Persian]
Chossudovsky, M. (2022). Ukraine: Israeli Special Forces Unit under Neo-Nazi Command Involved in Maidan Riots?. Global Research, March 03, 2014, Available at:http://www.globalresearch.ca/ukraine-israeli-special-forces-unit-under-neo-nazi-command-involved-in-maidan riots/5371725
Cohen, G. (2014). Sources Amid Uncertainty of U.S. EU Sales, at: http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.612278
Cohen, J.(2014). Why Jews and Ukrainians Have Become Unlikely Allies, at:
http://foreignpolicy.com/2014/05/07/why-jews-and-ukrainians-have-become-unlikely-allies/
Eglash, R. (2016). Israel and Russia: BFFs? Netanyahu’s budding ‘bromance’ with Putin, at: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/06/08/israel-and-russia-bbfs-netanyahus-budding-bromance-with-putin/
Embassy of Ukraine in the State of Israel. (2019). History of Ukrainian - Israeli Relations, at: http://israel.mfa.gov.ua/en/ukraine-il/diplomacy
Embassy of Ukraine in the State of Israel. (2019). History of Ukrainian - Israeli Relations, at: http://israel.mfa.gov.ua/en/ukraine-il/trade.
Freedman, R. (1995). Israeli-Russia Relations since the Collapse of the Soviet Union, Middle East Journal, Vol 49.
Gordon, D. (2015). Putin's Involvement in Syria—And How Obama Can Leverage It, at:https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2015-09-30/headstrong
Glover P., Economides, M. (2013). Russia’s new Middle Eastern energy game, at: http://www.thecommentator.com/article/3048/russia_s_new_middle_east_energy_game
Gorokhov, N. (2015). Ukrainian Weapons – What Local Factories are Producing for the Arm, at: http://euromaidanpress.com/2015/05/26/ukrainian-weapons-what-local-factories-are-producing-for-the-army/
Groznyi, I. (2016). Where do Ukrainian Arms Shoot? at: https://uisgda.com/en/de_strlya_ukranska_zbroya.html
Hilsman, P. (2015). Drone deals heighten military ties between Israel and Russia, at: http://www.middleeasteye.net/news/analysis-drone-deals-highlight-military-ties-between-israel-and-russia-24061368
IRNA. (2013). The Zionists' abuse of the crisis in Ukraine to transfer the Jews of this country to the occupied territories, accessible at: http://www7.irna.ir/fa/News/81436449/ [In Persian]
Israelnationalnews.com. (2022). Report: Israel Cans Ukraine Arms Shipment to Placate Russia, at:http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/185146
Jewish virtual library (2016)Russia, at: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/vjw/russia.html
Jewishvirtuallibrary. (2016). Ukraine,at: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/vjw/ukraine.html
Krushelnycky, A. (2015). Ukrainian Forces Recover Downed Russian Drone, at: https://theintercept.com/2015/02/17/russian-drone-shot-ukraine/
Kolayi, G. (2001). Development of relations between the Russian Federation and the Soviet Union with an emphasis on the Islamic Republic of Iran. Politics, 22(57), 11-56 [In Persian]
kyivpost.com. (2013). Ukraine world's 4th largest arms exporter in 2012, according to SIPRI,http://www.kyivpost.com/article/content/ukraine/ukraine-worlds-4th-largest-arms-exporter-in-2012-according-to-sipri-321878.html?flavour=full
Leibler Isi. (2015). Candidly speaking: Israel and Putin’s Russia - A tenuous relationshipm at:
http://www.jpost.com/Opinion/Candidly-speaking-Israel-and-Putins-Russia-A-tenuous-relationship-431747
Magen, Z., Bagno-Moldavsky, O. (2014). Ukraine and Operation Protective Edge: Two Sides to Russia’s Foreign Policy Coin. INSS Insight No. 589, August 14, 2014, at: http://www.inss.org.il/index.aspx?id=4538&articleid=7504
Magen, Z. (2014). Between Crises: If and When Russia Fights ISIS, INSS Insight No. 628, November 11, 2014m at: http://www.inss.org.il/index.aspx?id=4538&articleid=8045Reback Gedalyah. (2015). Should Israel Abandon Neutrality on Ukraine? at:http://www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/Should%20Israel%20Abandon%20Neutrality%20on%20Ukraine%20-%20Citing%20Sara%20Fainberg%20in%20Arutz%207.pdf
Mashreq News Agency (2013) How did the Israeli regime's plan to overthrow Putin step by step/Ukraine's "anti-Semitic" party unite with the Zionists? [In Persian]
Maltz, J. (2015). 50% Jump in Immigration From Ukraine Over Past Jewish Year, at:
http://www.haaretz.com/israel-news/1.675448
 Reback, G. (2014). Expert: Time to Recalibrate Relations with Russia,at:http://www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/Expert%20Time%20to%20Recalibrate%20Relations%20with%20Russia%20-%20Citing%20Azriel%20Bermant%20and%20Olena%20Bagno-Moldavsky%20in%20Arutz%20Sheva.pdf
 Magen, Z., Sharvit Baruch, P., Bagno-Moldavsky, O. (2014). The Annexation of Crimea: International Ramifications,INSS Insight No. 532, March 24, 2014, at: http://www.inss.org.il/index.aspx?id=4538&articleid=6785
Pfeffer, A. (2015). Israel's Hushed Military Ties With Russia Now Paying Off, at:
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.679528
Reutov A. (2010). Doubts and Desires in Russia-Israel Relations, translated by Iras, quoted by Kommersant, available at: http://www.bashgah.net/fa/content/show/91408 [In Persian]
Retired, G., David Petraeus, testifying before the Senate Armed Service Committee, suggested that the U.S. establish safe zones for Sunnis in Syria.(2015)
Rowan, S. (2016). Vladimir Putin ups ante in challenge of U.S. dominance of Persian Gulf, Middle East, at: http://www.washingtontimes.com/news/2016/aug/18/vladimir-putin-ups-ante-in-challenge-of-us-dominan/
saeedi rad, A., halalkhor, M. (2021). Iran-Ukraine in times of crisis and its impact on relations with Russia. Journal of Politics and International Relations, 5(10), 75-98. doi: 10.22080/jpir.2022.23811.1295 [In Persian]
Sputnik(2012)Russia ‘May Buy’ $50 Mln Worth of Israeli UAVs at:https://en.ria.ru/military/20120516/173495603.htm
sputniknews.com. (2015). Israel May Send Arms to Ukraine if Russia Delivers S-300 to Iran – Reports, at: https://sputniknews.com/military/20150414/1020900536.html
Sharkov, D. (2016).Why Is Israel’s Benjamin Netanyahu Warming to Russia's Vladimir Putin? at: http://europe.newsweek.com/why-israels-netanyahu-warming-putin-467569?rm=eu
Vera ZakemPaul J. Saunders. (2016). How Russia Views Its 'Compatriots' in the Near at: Abroadhttp://nationalinterest.org/feature/how-russia-views-its-compatriots-the-near-abroad-15516
Williams, D. (2022). Ukrainian Jewish head raps israel reticence on Crimea crisis, at: http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-israel-idUSBREA2B14Y20140312
White, J. (2015). Russia's Military Escalation in Syria, at:
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/russias-military-escalation-in-syria
Yael, F. (2010). Israel Signs $400 Million Deal to Sell Spy Drones to Russia. https://www.haaretz.com/2010-10-14/ty-article/israel-signs-400-million-deal-to-sell-spy-drones-to-russia/0000017f-dbe8-db5a-a57f-dbea5c4b0000
Yadlin, A. (2016). Russia in Syria and the implications for Israel, Strategic assessment,INSS Volume,19/No.2.
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/312764/