اخبار و اعلانات

فراخوان دریافت مقاله

"فراخوان دریافت مقاله"فصلنامه مطالعات سیاسی بین النهرین  با استعانت از خدای بزرگ دانشگاه رازی کرمانشاه مجوز انتشار "فصلنامه مطالعات سیاسی بین النهرین" را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرد. این مجله علمی با مشارکت جمعی از اساتید دانشگاه‌های حوزه بین النهرین یعنی جمهوری اسلامی ایران، سوریه، عراق، ترکیه و کویت پایه‌گذاری شده است. مدیران و مسئولین دانشگاه رازی کرمانشاه، هیات تحریریه، مشاوران و دبیران اجرایی فصلنامه امیدوار هستند با کمک اندیشمندان، پژوهشگران و اساتید دانشگاه در اقصی نقاط جهان، بویژه در کشورهای حوزه ...

مطالعه بیشتر