اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 30
تعداد پذیرش 19
تعداد عدم پذیرش 5

مقالات منتشر شده
تعداد مشاهده مقاله 4773
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1739
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 63 %