فراخوان دریافت مقاله

"فراخوان دریافت مقاله"
فصلنامه مطالعات سیاسی بین النهرین 

با استعانت از خدای بزرگ 
دانشگاه رازی کرمانشاه مجوز انتشار "فصلنامه مطالعات سیاسی بین النهرین" را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرد. این مجله علمی با مشارکت جمعی از اساتید دانشگاه‌های حوزه بین النهرین یعنی جمهوری اسلامی ایران، سوریه، عراق، ترکیه و کویت پایه‌گذاری شده است. مدیران و مسئولین دانشگاه رازی کرمانشاه، هیات تحریریه، مشاوران و دبیران اجرایی فصلنامه امیدوار هستند با کمک اندیشمندان، پژوهشگران و اساتید دانشگاه در اقصی نقاط جهان، بویژه در کشورهای حوزه بین النهرین بتوانند گام‌های موثری را برای شکل دادن به درک مشترک از ارزش‌ها، تقویت همکاری‌های علمی و پژوهشی، بسط معارف سیاسی و در نهایت تقویت آرمان صلح و پیشرفت در خاورمیانه بردارند. یقینا این اهداف تنها زمانی محقق خواهد شد که شما پژوهشگران و اساتید ارجمند و دلسوز منطقه ما را در این مسیر مهم یاری دهید.


محورهای کلی فعالیت فصلنامه مطالعات سیاسی بین النهرین:
۱.مطالعات تاریخ سیاسی  در بین النهرین 
۲.فرهنگ و سیاست در بین النهرین 
۳.جامعه و دولت در بین النهرین 
۴.اقتصاد سیاسی در بین النهرین 
۵.محیط زیست و منازعه در بین النهرین 
۶.ساختار حکومت در بین النهرین 
۷.امنیت در بین النهرین 
۸.نظام بین الملل و  بین النهرین 
۹.رژیم های همکاری در بین النهرین 
۱۰.حوزه های منازعه در بین النهرین
۱۱.سیاست و روابط خارجی در بین النهرین 
۱۲.میراث فرهنگی و توسعه در بین النهرین 


منتظر ارسال مقالات علمی ارزشمند شما هستیم.