اهداف و چشم انداز

قطعاً مطالعات سیاسی بین‌النهرین با هدف تقویت ارزش‌های مشترک، کمک به همکاری‌های علمی میان اندیشمندان و پژوهشگران منطقه و در نهایت دستیابی به آرمان مشترک صلح و پیشرفت از طریق فعالیت‌های علمی و پژوهشی در کشور ایران، دانشگاه رازی کرمانشاه پایه‌گذاری شده است. اعضای هیأت تحریریه به مشاوران علمی قطعاً متشکل از اندیشمندان و پژوهشگرانی از کشورهای حوزه بین‌النهرین یعنی سوریه در غرب، ایران در شرق، ترکیه در شمال، کویت در جنوب و عراق در مرکز است.

رویکرد کلی فصلنامه گسترش علم و معرفت با رعایت اخلاق حرفه‌ای و دانشگاهی است و تلاش دارد تا حوزه مطالعاتی بین‌النهرین‌شناسی را در میان دانشگاه‌ها و مراکز علمی منطقه تقویت و توسعه دهد. در این راستا اهداف زیر مورد توجه خواهد بود:

  • ارتقاء دانش و افزایش اطلاعات علمی در حوزه‌های موضوعی مختلف منطقه بین‌النهرین
  • تهیه داده‌های علمی برای کمک به سیاست‌گذاری‌های منطقی و همکارانه در منطقه بین‌النهرین
  • زمینه‌سازی برای هویت بخشیدن به دانش میان‌رشته‌ای بین‌النهرین‌شناسی در منطقه
  • تحلیل تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منطقه بین‌النهرین
  • ارزیابی نظریه‌های مختلف در علوم انسانی با توجه به تحولات و شرایط بومی منطقه بین‌النهرین
  • یافتن راه‌کارهای عالمانه برای بسط همکاری در حوزه‌های مختلف میان دولت‌ها در منطقه بین‌النهرین
  • تکاپوی عالمانه برای کاستن از منازعات و تقویت آرمان صلح و همگرایی منطقه‌ای
  • تکاپو در جهت جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای نظریه‌پردازی سیاسی بومی در منطقه بین‌النهرین
  • محورهای متعددی اعم از مطالعات تاریخی، مطالعات فرهنگی، تحلیل موضوعات سیاسی و مسائل اقتصادی، مشکلات زیست‌محیطی، مداخله خارجی و منازعات درون منطقه‌ای، روابط بازیگران منطقه‌ای، سیاست و روابط خارجی، موضوعات امنیتی و مطالعات استراتژیک، مطالعات قومی و مذهبی و ... در دستور کار فصلنامه می‌باشد.