داوران

نام داور
قدرت احمدیان
روح الله بهرامی
سیامک بهرامی
ناصر پورحسن
رحمان حریری
مراد حکیم
سجاد دادفر
فرزاد رستمی
علیرضا رضایی
مؤمن زه لمی
بهاره سازمند
سید شمس الدین صادقی
محمدرضا عبداله پور
شهرام فتاحی
سیروس فیضی
جهانگیر کرمی
محمدسالار کسرایی
فریده محمدعلی پور
جهانبخش مرادی
آناهیتا معتضد
هه ردی مهدی میکه
مختار نوری
نورمحمد نوروزی