تذکر مهم: از کلیه نویسندگان محترم خواهشمند است مقالات خود را تنها از طریق دو سامانه نشریه و صفحه شخصی خود ارسال نموده و صرفاً از همین طریق نیز پیگیری نمایند و از تحویل یا ارسال مقاله به ایمیل هر شخص حقیقی یا حقوقی خودداری نمایند.

اطلاعیه مهمکلیه مراحل دریافت، بازنگری، پذیرش یا رد و در نهایت انتشار مقالات از طریق سایت مجله صورت می‌گیرد. گواهی پذیرش مقاله یه صورت دستی نیست. بنابراین، از نویسندگان محترم خواهشمند است در هنگام ورود اطلاعات شخصی، مشخصات کامل نویسنده یا نویسندگان را طبق آنچه که مدنظر است، ثبت نمایید. همچنین در زمان بارگزاری نسبت به ارسال فرم تعهدنامه نویسندگان و تعارض منافع اقدام نمایید.

توجه: برای نمایه شدن در پایگاه‌های بین‌المللی، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID و ایمیل آکادمیک برای تمامی نویسندگان مقالات (به ویژه نویسنده مسئول) از نویسندگان محترم درخواست می‌شود نسبت به دریافت کد شناسه پژوهشگر ORCID اقدام فرمایند.

 

 • شناسنامه نشریه 
  محل چاپ: ایران، کرمانشاه                   
  ناشر: دانشگاه رازی
  گروه علمی: علوم انسانی
  زیرگروه
  گرایش یا زمینه تخصصی نشریه: بین النهرین
  اعتبار نشریه: علمی
  زبان نشریه: فارسی (چکیده: فارسی، انگلیسی)
  نوبت انتشار: فصلنامه
  نوع داوری: حداقل دو داور، دوسویه ناشناس
  میانگین زمان داوری: ارزیابی اولیه یک هفته و ارزیابی نهایی دو ماه
  سامانه مشابهت‌یاب: دارد
  درصد پذیرش: 
  دسترسی آزاد به مقالات: رایگان (تمام متن)
  نوع انتشار: الکترونیکی- چاپی
  سامانه مدیریت نشریه: شرکت سیناوب

  آدرس: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، روبه­ روی بیمارستان امام علی (ع)، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی دانشگاه رازی، دفتر نشریه مطالعات سیاسی بین النهرین

کدپستی: 6714673175

تلفکس: 08338360650

پست الکترونیکی: mps@razi.ac.ir

شماره جاری: دوره 2، شماره 3، آذر 1402 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی کارشناس نشریه مدیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان