نقش احزاب ملی‌گرای ترک و اثرگذاری آنان در انتخابات ریاست‌جمهوری 2023 ترکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه رازی. کرمانشاه.ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی وروابط بین الملل دانشگاه خوارزمی ، تهران . ایران.

چکیده

هم‌زمان با گسترده شدن دامنۀ نفوذ ملی‌‌گرایی در بسیاری از کشورهای جهان، در انتخابات سال 2023 ترکیه نیز اهمیت نقش ملی‌‌گرایان نمایان شد. ملی‌‌گرایان ترک از حیث گستردگی و عمق نفوذ سیاسی و اجتماعی عملاً در ردۀ اردوگاه و گفتمان سوم ترکیه قرار گرفته‌‌اند؛ اما در رقابت بین دو گفتمان اول و دوم، یعنی محافظه‌‌کاران و دموکراسی‌‌خواهان، به نقطۀ ثقل مهمی تبدیل شده‌اند و نقش مهمی ایفا می‌کنند. اردوغان برای کسب پیروزی و تشکیل کابینه، از چند حزب و جریان ملی‌‌گرا کمک گرفت و توانست از سد مخالفان بگذرد. به این ترتیب، دولت باغچلی، رهبر مهم‌ترین حزب ملی‌‌گرای ترکی و نماد این گفتمان، همچنان نفوذ و قدرت خود را به‌عنوان شریک اصلی اردوغان حفظ کرد و ائتلاف شش‌حزبی مخالفان شکست خورد. هدف اصلی این پژوهش تحلیل جایگاه ملی‌‌گرایان ترک در رقابت‌‌های حزبی ترکیه و نقش آنان در تحولات سیاسی این کشور و پاسخ دادن به این سؤال است که ملی‌‌گرایان ترک بر اساس چه نوع سناریوهایی می‌‌توانند اثرگذاری خود را حفظ کنند؟ با توجه به اهمیت ژئوپلیتیک ترکیه در منطقه و تأثیر این کشور بر روندهای منطقه‌‌ای، لازم است جایگاه واقعی احزاب و جریانات این کشور و به‌ویژه ملی‌‌گرایان ترک بررسی شود. این مقاله جریانات عمدۀ ملی‌‌گرای ترک در پهنۀ سیاست ترکیه را معرفی کرده و با روش اسنادی و مقایسۀ آرا، جایگاه احزاب را مشخص کرده است. نتایج این پژوهش نشان می‌‌دهد که ملی‌گرایان ترک در عرصۀ سیاست ترکیه، هنوز هم کنشگران اثرگذار و مهمی هستند و می‌‌توانند در بزنگاه‌‌های حساس بر روندهای سیاسی اثر بگذارند.

کلیدواژه‌ها