دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 1-151 
نقش عناصر زیست‌محیطی در ایجاد تنش‌های آتی بین ایران و عراق

صفحه 55-77

10.22126/mps.2022.2264

زینب شریفی؛ مسعود اخوان کاظمی؛ سید شمس الدین صادقی؛ بهرام منتظری